W zakresie prac ziemnych wykonywanych koparką lub minikoparką oferujemy przygotowanie terenu pod:

  • fundament domu lub ogrodzenia
  • przyłącza: wodociągowe, gazowe, elektryczne
  • izolację fundamentów, systemy drenarskie
  • szambo lub oczyszczalnie przydomowe
  • kostkę brukową
  • oczka wodne itp.
  • niwelowanie
  • korytowanie
  • i inne
prace ziemne 001
prace ziemne 002
prace ziemne 003
prace ziemne 004
prace ziemne 005
prace ziemne 006